تیم فوتبال قنددزفول دهه ۵۰

جزو چهارتیم پایانی جام حذفی ایران

بامربیگری غلامعلی کبابی